مواد مورد نیاز :

_ هیدروژن پراکسید ( آب اکسیژنه ) H2o2 20 سی سی

_ بشر متوسط 2 عدد

_ آب مقطر یا آب شیر به مقدار لازم

_ سیب زمینی کوچک 1عدد

مراحل آزمایش :

دو بشر را تا نیمه از آب پر می کنیم سپس به ه رکدام 10 سی سی آب اکسیژنه اضافه می کنیم . یک تکه سیب زمینی پوست کنده را به بشر اول می افزاییم و آن را با بشر دوم مقایسه می کنیم .

مشاهده می شود که در بشر اول حباب های گاز اکسیژن به سرعت شروع به آزاد شدن می کنند در حالی که در بشر دوم هیچ اتفاقی نمی افتد آزاد شدن حباب های اکسیژن به علت وجود آنزیم کاتالاز در سیب زمینی است که باعث می شود H202 به آب و اکسیژن تجزیه شود .

با توجه به خواص و ویژگیهای آنزیمها می توان آزمایشهای دیگری را طراحی و اثر عوامل محیطی را بر فعالیت آنزیمها بررسی کرد :

1 . اثر گرما بر میزان آزاد سازی حبابهای گاز اکسیژن به عنوان معیاری جهت فعالیت آنزیم کاتالاز .

2 . اثر pH برمیزان آزادسازی گاز اکسیژن به عنوان معیاری جهت فعالیت آنزیم کاتالاز .

3 . اثر بازدارنده های فعالیت آنزیمها مانند حشره کشها و سمومی چون ارسنیک یا سیانید و غیره .

نکته :

به جای سیب زمینی می توان از گیاهانی چون کرفس و حتی از جگر خام استفاده کرد .


موضوعات مرتبط: مطالب علمی مربوط به دوم تجربی

تاريخ : شنبه ۱۳ آذر۱۳۸۹ | 21:11 | نویسنده : شکوفه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.